Studieplan Allround Hypnosetherapeut

 

Studieplan

Opleiding tot Allround Hypnosetherapeut

 

Hypnosecentrum Haarlemmermeer
Luzernestraat 47, 2153 GM  Nieuw Vennep
Tel: +31 252 349966
www.hypnosehaarlemmermeer.nl
info@hypnosehaarlemmermeer.nl

Januari 2017

 

 

Inhoud

 1. Inleiding
 2. Doel van de opleiding
 3. Toelatingscriteria en doelgroep
 4. Studievorm
 5. Studiebelasting
 6. Overzicht lesstof
 7. Cursusmateriaal
 8. Certificering en nazorg
 9. Voorwaarden voor certificering

 

 

 

1.    Inleiding

Hypnosetherapie is de verzamelnaam voor een grote variëteit aan technieken en methoden die gebruik maken van een specifieke trancestaat, ook wel hypnose genoemd, met als doel gewenste veranderingen te bewerkstellingen op mentaal en fysiek vlak.

Moderne hypnosetechnieken kunnen snel en effectief worden ingezet voor psychische en psychosomatische klachten en worden momenteel al door vele deskundigen zoals artsen, tandartsen, psychologen, therapeuten, verpleegkundigen, hulpverleners succesvol toegepast. Daarnaast kan kennis van hypnose, en in het bijzonder de technieken van Dave Elman, van belang zijn voor veel andere beroepsgroepen zoals het bedrijfsleven, begeleiders, verzorgers, docenten, managers en maatschappelijk werkers.

De methode van Hypnosecentrum Haarlemmermeer baseert zich op één van de moderne grondleggers van hypnose, namelijk Dave Elman, die duizenden artsen, tandartsen en ander medisch personeel trainde in hypnose. Zijn methoden staan er om bekend zeer krachtig en herhaalbaal te zijn, eenvoudig aan te leren en snel tot resultaat te leiden. Deze methoden staan bekend als ‘directe hypnose’.

Kwaliteit en ethisch handelen ten aanzien van hypnosetherapie zijn belangrijke uitgangspunten van Hypnosecentrum Haarlemmermeer.

 

2.    Doel van de opleiding

Na het volgen van de opleiding tot Hypnosetherapeut is de student in staat om als professional in een eigen praktijk op verantwoorde wijze met hypnose te werken in de aanpak van talloze problemen op het fysieke en mentale vlak. In deze opleiding wordt eveneens geleerd welke behandelmethoden veilig zelf toegepast kunnen worden en wanneer het van belang is om een arts of andere hulpverlener in te schakelen.

 

3.    Toelatingscriteria en doelgroep

Voor deze opleiding is geen speciale vooropleiding nodig. Er wordt verondersteld dat deelnemers op het niveau van MBO+ kunnen werken en denken. Vrijstelling is op deze opleiding niet van toepassing.

 

4.    Studievorm

Cursisten krijgen de mogelijkheid om deze cursus in drie weekenden te volgen, waarbij na het laatste weekend twee losse extra dagen worden toegevoegd voor examen, aanvullende kennis en troubleshooting.

 

5.    Studiebelasting

In totaal zijn er 50 docentcontacturen en worden voor 50 uur aanvullende praktijkoefeningen, leeropdrachten en schriftelijke oefeningen gegeven, waarmee het totaal aantal uren studiebelasting op 100 komt.

6.    Overzicht lesstof

 • De geschiedenis van hypnose
  De student leert wat belangrijke momenten zijn in de geschiedenis van hypnose en hoe het vakgebied zich heeft ontwikkeld tot wat het vandaag is. Daarnaast wordt stil gestaan bij de reputatie en de fabels omtrent hypnose en wordt het vakgebied vergeleken met andere vakgebieden op het medisch en psychisch vlak.
 • De definitie en uitleg van hypnose
  De student leert wat hypnose nu precies is en hoe hypnose werkt aan de hand van het breinmodel.
 • Directe hypnosetechnieken

De student leert wat directe hypnose inhoudt, wat het verschil is met andere, meer traditionele hypnosetechnieken en wanneer deze toe te passen.

 • Hypnosesemantiek
  De student leert de terminologie en het vakjargon van hypnose, waarbij rekening gehouden wordt met welke woorden wel en niet gebruikt dienen te worden in een hypnosepraktijk.
 • Het voorgesprek
  Het voorgesprek tussen de hypnosetherapeut en de cliënt bepaalt in zeer belangrijke mate het succes van het werken met hypnose. In de training wordt ingegaan op het waarom en wordt geleerd welke elementen in een voorgesprek van belang zijn.
 • De Dave Elman inductie
  De student leert de meest overtuigende en meest efficiënte methode om cliënten specifiek en herhaalbaar in hypnose te brengen. Met behulp van praktische oefeningen is de student in staat om in minder dan 5 minuten iemand in hypnose te brengen.
 • Klassieke en alternatieve inductiemethoden

De student leert diverse bekende en minder bekende, klassieke en moderne inductiemethoden om op verschillende manieren en met goed resultaat mensen in hypnose te brengen

 • Non verbale inductie
  De student leert om iemand zonder woorden in hypnose te brengen.
 • Omgaan met de kritische factor
  De kritische factor verhindert ons om in hypnose te gaan. Wat is de kritische factor, hoe omzeilen we dit filter van de menselijke geest. Wat gebeurt er in de menselijke geest als we de kritische factor weten te omzeilen en op welke manier is de kritische factor betrokken bij het ontstaan van een probleem.
 • Stadia van hypnose
  De student leert de verschillende stadia van hypnose te benoemen en te herkennen bij een cliënt alsook welke diepten van belang zijn voor succesvolle toepassing van hypnosetechnieken.
 • Trancemanagement
  De student leert hoe cliënten lang genoeg in hypnose gehouden worden om ze te kunnen helpen en wat er gebeurt als ze onverwacht de ogen openen.
 • Hypnotisch coma (Esdaile staat)
  De student leert deze hypnosestaat te herkennen en hoe de cliënt moeiteloos uit deze staat teruggebracht kan worden. De Esdaile staat maakt natuurlijke anesthesie mogelijk, kan daarmee ook als pijnbestrijding worden gebruikt en is na het eenmalig aanleren slechts in enkele minuten herhaalbaar te bereiken.
 • Structuur, opbouw en schematisch overzicht van een hypnosesessie
  Hoe ziet een hypnosesessie eruit? Wat zijn belangrijke onderdelen van een hypnosesessie? Wanneer wordt welke techniek toegepast en wanneer niet?
 • Structuur van positieve suggesties
  De student leert hoe een suggestie wordt opgebouwd en hoe die op de juiste wijze en doelgericht tijdens de sessie wordt gebruikt. Tevens wordt geleerd welke suggesties vermeden moeten worden en hoe suggesties definitief in het onderbewustzijn kunnen worden vastgelegd.
 • Voorzorgsmaatregelen

Er zijn een paar belangrijke zaken waar de student op moet letten bij hypnosetherapie. De student leert wat deze wel en niet kan doen als hypnosetherapeut, in het belang van de cliënt.

 • Omgaan met weerstand en angst
  Wat zijn de voornaamste oorzaken en belemmeringen waarom een cliënt niet in hypnose gaat. Hoe zijn deze oorzaken te herkennen en hoe kan daarmee worden omgegaan zodat praktisch ieder persoon in hypnose te brengen is.
 • Het normale bewustzijn
  Wat is de functie van het normale bewustzijn en welke taken vervult deze. Waarom hebben we regelmatig problemen door het normale bewustzijn en hoe kan kennis over het normale bewustzijn worden gebruikt om cliënten te helpen?
 • Het onderbewustzijn
  Het belangrijkste deel van de geest met betrekking tot hypnosetherapie is het onderbewustzijn. Het is belangrijk om de werking van het onderbewustzijn te begrijpen, de functies van het onderbewustzijn te kennen en te weten hoe veranderingen met behulp van hypnose in het onderbewustzijn kunnen worden vastgelegd.
 • Het autonome bewustzijn
  Wat is de rol van het autonome (onbewuste) bewustzijn, welke functies vervult het en waarom kunnen we het niet rechtstreeks beïnvloeden, maar kunnen we er wel indirect invloed op uitoefenen.
 • Het verkrijgen van rapport en energetisch werken

De student leert hoe de relatie met de cliënt wordt opgebouwd, welke informatie aan de cliënt gevraagd moet worden en wat tijdens een sessie vermeden moet worden. Tevens leert de cliënt hoe de juiste mindset verkregen kan worden om een sessie zo goed mogelijk te laten slagen en wordt geleerd hoe de hypnosetherapeut zichzelf verbaal en energetisch in overeenstemming kan brengen met de cliënt om rapport te verkrijgen.

 • Verdiepingstechnieken
  De student leert hoe de staat van hypnose te verdiepen met behulp van verschillende kleine en grote verdiepingstechnieken.
 • De kenmerken van hypnose
  De student leert de uiterlijke en innerlijke kenmerken van hypnose te herkennen en zo de staat van hypnose te kunnen bepalen.
 • Het omgaan met een abreactie
  Een abreactie (emotionele uitbarsting) kan beangstigend zijn voor een therapeut. De student leert hoe deze binnen enkele momenten onder controle gekregen kunnen worden. Daarnaast leert de student hoe een abreactie gebruikt kan worden in de sessie.
 • Testen en vaststellen van de suggestibiliteit
  De student leert te testen hoe gevoelig iemand is om in hypnose te gaan en zo de methode te bepalen om de cliënt in hypnose te brengen.
 • Hypnoanalyse
  De student leert verschillende hypnosetechnieken toe te passen waar de situatie van de cliënt om vraagt. Hieronder vallen regressie, deeltherapie en ideomotor responses. Met deze goedgevulde ‘gereedschapskist’ is de student in staat iedere cliënt te helpen, ongeacht de klacht of situatie.
 • Oplossen van specifieke klachten
  De student leert stap voor stap hoe te handelen in geval van angsten/fobieën, stoppen met roken, afvallen en andere specifieke klachten om zo deze doeltreffend op te lossen. Hiervoor worden speciale scripts, inzichten en protocollen aangereikt.
 • Innerlijke Kind-technieken
  De student wordt geleerd het innerlijke, beschadigde kind in de cliënt te helen en doelgericht te werken naar een verlichting van emotionele pijn.
 • Kwantumfysica

Kwantumfysica is moderne natuurkunde en verklaart zaken die tot kort geleden onverklaarbaar waren. Kennis van deze moderne natuurkunde helpt ons belemmeringen in het dagelijks leven inzichtelijk te maken en daarmee oplosbaar. De student leert de principes van kwantumfysica toe te passen in zijn of haar werk als therapeut.

 • Pijnbestrijding
  De student leert hoe met behulp van hypnose op eenvoudige wijze pijn verminderd of geëlimineerd kan worden. Er wordt ingegaan onder welke voorwaarden deze methoden toegepast mogen worden en wanneer beslist niet. Immers pijn heeft een belangrijke signaalfunctie en in de meeste gevallen is samenwerking met medisch geschoolde professionals van groot belang. De toepassingen voor pijnbestrijding zijn zeer divers.
 • Zelfhypnose
  Tijdens de training wordt zelfhypnose uitgelegd en bij de cursisten zelf aangeleerd. Dit is een van de meest effectieve vormen van zelfhypnose, waarbij de staat van somnambulisme wordt bereikt. De student leert ook zelf deze technieken bij cliënten te ‘installeren’ waardoor cliënten zelf in hypnose kunnen gaan.
 • Groepshypnose
  De student wordt geleerd een groep mensen te hypnotiseren om bijvoorbeeld stressmanagement aan te leren, te stoppen met roken en af te vallen.
 • De verschillende sessies
  De student leert welke sessies gegeven kunnen worden, wat de eigenschappen en toegevoegde waarde is van elke sessie en wanneer deze in te zetten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen powersessies, hypnotherapie, kwantumhypnosesessies en universele sessies.
 • Marketing

Wat bepaalt het succes van een praktijk, hoe kom je aan cliënten, hoe kom je betrouwbaar en professioneel over. De student krijgt diverse marketingstrategieën aangeboden om succesvol een eigen praktijk op te zetten.

 • Formulieren
  Tijdens de training ontvangt de student voorbeelden van formulieren die in de praktijk gebruikt kunnen worden, zoals bijvoorbeeld een intakeformulier.
 • Praktijkinrichting
  De student leert hoe praktisch een eigen praktijk in te richten en wat hierbij de do’s en don’ts zijn met betrekking tot comfort, veiligheid en werkzaamheid.
 • Bijscholing

Na de training is er voldoende mogelijkheid om meer specifieke kennis te vergaren over diverse onderwerpen in de vorm van masterclasses, speciale evenementen en bijeenkomsten. 

 • Literatuurlijst en professionele ondersteuning
  De student ontvangt aanbevelingen op het gebied van literatuur, audio en video en wordt ook buiten de trainingsuren om en na afloop van de training kosteloos ondersteund door een expert van het Hypnosecentrum Haarlemmermeer.
 • Rechten en plichten van een hypnotherapeut/ondernemer

Tijdens de training wordt besproken aan welke voorwaarden een hypnotherapeut moet voldoen en aan welke voorwaarden een ondernemer moet voldoen. Hierbij wordt ook naar wettelijke verplichtingen en verzekeringen gekeken.

 • Contra-indicaties voor hypnose
  Welke contra-indicaties zijn er ten aanzien van hypnose. Hoe moeten we daarmee omgaan. In welke situaties en bij welke medische condities moeten we voorzichtig zijn met hypnose.

 

7.    Cursusmateriaal

De student ontvangt tijdens de opleiding een cursusboek, voorbeeldformulieren voor de eigen praktijk en alle behandelde scripts die gebruikt kunnen worden bij hypnosesessies.

 

8.    Certificering en nazorg

Per module ontvangt de student een certificaat van deelname. Aan het eind van de cursus wordt de student getoetst voor het diploma Allround Hypnosetherapeut, door middel van een schriftelijk klassikaal afgenomen examen en het aanleveren van casussen. Het totaal te behalen aantal punten is 300. Een cursist slaagt bij een score van 220 of hoger. Bij een score lager dan 220 heeft de student recht op een herexamen. Aan dit herexamen zijn geen extra kosten verbonden. Wanneer een beoordeling duidelijk onvoldoende is, zal met de student gesproken worden over de gang van zaken en zal deze, eveneens kosteloos, voorbereid worden om wel de juiste resultaten te behalen.

Na het succesvol afronden van het examen ontvangt de student het diploma ‘ Allround Hypnosetherapeut’ van het Hypnosecentrum Haarlemmermeer. Omdat de trainers zijn opgeleid door het Dave Elman Hypnosis Institute, ontvangt de afgestudeerde Allround Hypnosetherapeut eveneens het waardevolle certificaat van dit gerenomeerde Amerikaanse opleidingsinstituut.

Na het behalen van het diploma wordt de student, naar behoefte, kosteloos begeleid door een expert van het Hypnosecentrum Haarlemmermeer.

De opleiding Allround Hypnosetherapeut is geaccrediteerd door het KTNO/BATC. Na het behalen van het diploma, kan de student zich aansluiten bij het BATC.

 

9.    Voorwaarden voor certificering

De student dient aan de volgende voorwaarden te voldoen om voor certificering in aanmerking te komen:

 • Persoonlijke aanwezigheid tijdens alle cursusdagen
 • Het voldoen aan de huiswerkopdrachten
 • Het inleveren van tenminste 3 casussen